Portfolio
Appartement Schagen | Totaalontwerp

Werkwijze StudioWOON&

StudioWOON& houdt zich sinds 2008 bezig met het ontwerpen en realiseren van uiteenlopende projecten, variërend van woningen tot bedrijfsruimten. In de Werkwijze StudioWOON& ligt de nadruk op het totaalprojecten op het gebied van woningbouw; dat kan zijn nieuwbouw of verbouw van woningen.

Een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw vraagt om een goede aanpak.

StudioWOON& werkt samen met een uitgebreid team van vakmensen en ambachtslieden die haar vanaf de bouw tot en met de inrichting van een project bijstaan.

‘Wij zijn intensief bij de bouw betrokken, en nemen de opdrachtgever veel werk uit handen. Ook zien wij erop toe dat het papieren ontwerp uiteindelijk perfect vertaald wordt naar de wensen van de klant.’

Om tot een optimaal resultaat te komen kan StudioWOON& ook de inrichting van de tuin of balkon voor haar rekening nemen. Op die manier ontstaat er een samenhangend geheel waarvan de verschillende onderdelen elkaar versterken.

Kenmerkend voor alle projecten is het gebruik van volume, licht, symmetrie, zicht en kleur. Maar bovenal geldt als vanzelfsprekend: het creëren van een persoonlijke ideale leefomgeving voor de klant!

Het ontwerp is altijd gekoppeld aan de wensen en het budget van de opdrachtgever. Een goed contact met de opdrachtgever is daarom van essentieel belang!